THÔNG TIN LIÊN HỆ

CTY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP CỜ ĐỎ

Liên hệ đặt hàng - mua bán trao đổi sản phẩm
 * Xin liên hệ qua Phòng DV - SXNN:
 +84 292 3.865 323
Email: tanhiepdvsxnn@yahoo.com.vn
 
* Xin liên hệ qua phòng kinh doanh
   +84 292 3.739 356
Email: ngoccoagrico@yahoo.com.vn   
 
* Xin liên hệ qua phòng TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH   
+84 292.3.865 503
 
* Xin liên hệ qua phòng TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
+84 292.3.865 322

LIÊN HỆ

Điền đầy đủ các thông tin bên dưới để liên hệ với chúng tôi