THÔNG TIN LIÊN HỆ

CTY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP CỜ ĐỎ

Liên hệ đặt hàng - mua bán trao đổi sản phẩm
 * Xin liên hệ qua Phòng DV - SXNN:
 +84 0334 918 988 (Hằng - Phó phòng)
Email: phongdvsxnn@gmail.com
 
* Xin liên hệ qua Phòng Kinh Doanh Lúa - Gạo
 +84 0939 150 199 (Thái - Kiểm soát viên)
Email: khothoilaibn01@gmail.com
   +84 0939 208 399 (Tuân - Phó quản đốc Nhà máy Thới Lai)
Email: khothoilaibn01@gmail.com
  +84 0939 573 400 (Hà - Cửa hàng trưởng)
Email: lamthuha85@gmail.com
 
* Xin liên hệ qua Phòng Tổ Chức - Hành Chính   
+84 0292.3.865 503
 
* Xin liên hệ qua phòng Tài Chính - Kế Toán
+84 0292.3.865 322

LIÊN HỆ

Điền đầy đủ các thông tin bên dưới để liên hệ với chúng tôi