Share:

     

Heo hơi loại 1

Liên hệ: (+84) 907 863007 (Mr Khoa)

Mã sản phẩm: 01
Lượt xem: 1413
Số lượng:
- Tên : Heo hơi loại 1
- Giá bán(/kg) :
- Giống heo : Yorkshire thanh
- Diễn giãi: Heo khoảng 90-120 kg
- Đặc điểm: Heo thịt giống tốt 

Các sản phẩm cùng loại