Share:

     

OM 5451

Liên hệ: (+84) 948 999735 (Mr Hiệp)

Mã sản phẩm: 03
Lượt xem: 2063
Số lượng:
- Thời gian sinh trưởng : 90-95 ngày - Chiều cao: 85-90 cm - Năng suất : 6-8tấn/ha
- Tinh kháng rầy nâu: Kháng khá - Tính kháng đạo ôn : Kháng khá
- Phẩm chất gạo: Gạo dài trong, ít bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
- Đặc điểm : Dạng hình đẹp , cứng cây, nở bụi khá, tỉ lệ hạt chắc cao, thích hợp cho vụ đông xuân và hè thu 

Các sản phẩm cùng loại