Share:

     

VD 20

Liên hệ: (+84) 948 999735 (Mr Hiệp)

Mã sản phẩm: 05
Lượt xem: 1563
Số lượng:
- Thời gian sinh trưởng : 100-105 ngay - Chiều cao: 100-105 cm - Năng suất : 4-7tấn/ha
- Tinh kháng rầy nâu: Nhiễm - Tính kháng đạo ôn : Nhiễm
- Phẩm chất gạo: Gạo ngắn, trong, cơm mềm, thơm
- Đặc điểm : Cứng cây, hạt chín dễ rụng, nhiễm bệnh lúa von, thich hợp vụ đông xuân hơn vụ hè thu 

Các sản phẩm cùng loại